GLACI AID

Hasiaci sprej

GlaciAid MG-400 je univerzálny, revolučný a vysoko výkonný hasiaci sprej, ktorého obsahom je špičkové hasivo. Je určený pre bezpečnú likvidáciu začínajúcich požiarov v domácnostiach, kuchyniach, dielňach, dopravných prostriedkoch a podobne. GlaciAid má nespočetné využitie pri hasení pevných i kvapalných horľavinách, horiacich plynových zariadeniach do prevádzkového tlaku 3bar, horiacich tukov a olejov a bežných elektrospotrebičov do prevádzkového napätia 400V zo vzdialenosti 1 metra. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti , môže byť vždy po ruke tam, kde vzniká možnosť požiaru.

GlaciAid MG-400 :

  • efektívny pri hasení všetkých druhov požiarov (trieda A, B, C, E, F)
  • praktický a ľahko použiteľný pre všetky vekové kategórie
  • vhodný na viacnásobné použitie
  • plne funkčný vo všetkých polohách
  • obsahuje biologicky rozložiteľné hasivo s minimálnym dopadom na životné prostredie
  • vysoký výkon vďaka špičkovému hasivu
  • podiel účinných zložiek hasenia cez 18% 

Predĺženie doby použitelnosti šarže ST153.01.11.16 do dátumu 11/2022

Kontaktujte nás
mail icon
Mail

uher@glaciaid.com
mbarninova@gmail.com

phone icon
Telefon

cz +420 607 551 085
sk +421 904 002 203

www.glaciaid.com

swd web
Top